RAPPORTER 


TEORI & PRAKSIS har et omfattende analyseprogram innenfor teknologi, marked og innovasjon. Analyseprogrammet omfatter bransje- og konkurrentanalyser, analyser av teknologi og leverandører, i tillegg til fokuserte analyser på enkeltområder. 
 

ANALYSE AV DEN NORSKE IT-BRANSJEN.

TEORI & PRAKSIS har i 2015 gjennomført en komplett finansiell analyse av 1878 norske IT-bedrifter. Analysen omfatter en full oversikt over salgsinntekter, driftsresultat, utbytte og gjeld for de siste 10 årene, inkl. tall fra 2014. IT-bedriftene er delt opp i segmentene telekommunikasjon, maskinvare, programvare, distribusjon, tjenester, markedsplasser og informasjonsleveranser, basert på egen taksonomi (ikke NACE-koder). Alle bedriftene er også geografisk knyttet til fylke. 

Overordnede funn fra analysen:
- Total markedsstørrelse har vokst fra 109 mrd i 2005 til 260 mrd. i 2014.
- Årlig markedsvekst for IT-bransjen som helhet har vært 6% de siste tre årene. 
- Gjennomsnittlig driftsmargin for 2014 var 11%, opp fra 9% i 2013.
- Gjeldsnivået har holdt seg stabilt de siste tre årene. 
- Utbytteutbetalingen har mer enn doblet seg fra 2013 til 2014. 

Benchmarks av enkeltbedrifter opp mot bransje, bransjesegment og bransjedelsegment leveres på forespørsel.

Ta kontakt på truls@teori-praksis.com