TJENESTER

 

STRATEGISK ANALYSE

En faktabasert analyseprosess tar utgangspunkt i finansielle og strategiske fakta knyttet til utviklingen av bransjer, bransjesegmenter, strategiske grupper og individuelle bedrifter. Dette handler om å sette finansiell struktur (gjeld og egenkapital), finansiell utvikling (vekst og lønnsomhet), bransjestruktur (konkurranseforhold, etableringshindre, verdikjede-/nettverk), og bransjeutvikling (disrupsjon, konvergens, transaksjoner, innovasjon) i sammenheng, både på bransje- og bedriftsnivå. Dette setter bedriften i en strategisk kontekst støttet av finansielle fakta, og gir ledelsen økt innsikt i bedriftens strategiske posisjon og mulighetsrom. 

En strategisk analyse har en rekke anvendelser:

- Grunnlag for strategiarbeid
- Identifikasjon av oppkjøpsobjekter
- Investment Memorandum
- Kommersiell due diligence

 

STRATEGI OG FORRETNINGSUTVIKLING

Strategiprosessen tar utgangspunkt i en forståelse av bedriftens strategiske posisjon og mulighetsrom, samt interne analyser av bedriftens kapabilitet og forretningsmodell. Sammen med kunden bygger vi strategiske scenarioer og evaluerer strategiske opsjoner innenfor det mulighetsrommet som er definert. Resultatet er strategiske føringer og handlingsrettede planer med business case. 

Vi arbeider med strategi på alle nivåer, både eierstrategier, konsernstrategier, forretningsstrategier og funksjonelle strategier, som for eksempel produktstrategi, digitalstrategi og BI-strategi.  

Vi arbeider også med operativ forretningsutvikling, inkl. 

- Utvikling av forretningsplan
- Utfordring av bedriftens forretningsmodell
- Verdivurdering av IT-bedrifter
- Partner- og investorsøk
- Kommersialisering, inkl. salgs- og markedsarbeid

 

TEKNOLOGILEDELSE

God teknologiledelse handler om å forstå hvordan forretnings- og IT-funksjoner fungerer, om å få dem til å samarbeide på tvers av kulturer og interesseområder og om å gjøre det som er nødvendig for å få best mulig resultat ut av bedriftens IT-ressurser. 

I praksis betyr dette å gå inn i en bedrift med et konkret mandat, for eksempel på ett av disse områdene. 

- Management for hire
- Turn-around ledelse av utfordrede prosjekter
- Forretningsorientering- og profesjonalisering av IT-funksjon
- Etablering av virksomhetsarkitektur
- Spesifikasjon, design og anskaffelse av teknologi og løsninger
- Kvalitetssikring av IT-prosjekter