Teori & praksis har et overordnet perspektiv på hvordan den teknologiske utviklingen utfordrer bedrifter innenfor bank, forsikring, media, handel, industri, helse, utdanning og tjenesteytende sektorer. 

Teori & praksis har en strategisk og finansiell tilnærming til verdiutvikling
og en "hands-on" tilnærming til forretningsutvikling.

Teori & praksis arbeider med verdiutvikling av tidligfase IT-bedrifter i form av aktivt eierskap og hands-on forretningsutvikling.

Teori & praksis har et overordnet perspektiv på hvordan den teknologiske utviklingen påvirker og utfordrer bedrifter, ikke bare innenfor teknologisektoren men også innenfor bank, forsikring, media, handel, helse, utdanning og tjenesteytende sektorer. 

Teori & praksis har en strategisk tilnærming til verdiutvikling, en analysebasert tilnærming til strategiutvikling og faktabasert tilnærming til analysearbeid.

 
 
anastasia-taioglou-214773-unsplash.jpg

Segment

Teori & praksis engasjerer seg i oppstartsbedrifter innenfor B2B og B2C. Vi arbeider med bedrifter som har stort verdiutviklingspotensial, gjerne med global forretningsmodell, og som utfordrer etablerte aktører innenfor media, bank, finans, forsikring, handel, industri, helse, utdanning eller tjenesteytende sektor.

Team

Teori & praksis engasjerer seg i oppstartsbedrifter som har engasjerte gründere med gjennomføringsevne og innsikt i egne styrker og svakheter, gjerne med oppstartserfaring og ambisjoner som er i tråd med tilgjengelige ressurser.

Tilnærming

Teori & praksis engasjerer seg i oppstartsbedrifter som har en metodisk og strategisk tilnærming til forretningsutvikling, gjerne basert på fakta, analyser og operasjonelle metrics.

Fieldmade-logo[2].jpg

Fieldmade

Fieldmade utvikler containerbaserte løsninger for mobil additiv produksjon (3D printing) av reservedeler i militære feltoperasjoner.

Fieldmade har utgangspunkt i teknologier som er utviklet ved Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller og arbeider nå med å supplere produksjonsfasiltetene med systemer som kan styre og administrere arbeidet.

www.fieldmade.no

include1.jpg

Include

Include er en digital omsorgstjeneste, som skal bidra til bedre livskvalitet for pleie- og omsorgstrengende og deres pårørende. Løsningen bidrar til bedre støtte til pårørende i omsorgen for pleie- og omsorgstrengende foreldre, bedre kommunikasjon både mellom pårørende og mellom pårørende og andre hjelpere. Include er aktuell for alle mennesker som har en rolle i å følge opp, ta vare på eller å hjelpe pleie- og omsorgstrengende.

 

 

Teori & praksis forlag

Teori & praksis er også engasjert i Teori & praksis forlag som utgir skjønnlitterære og faglitterære klassikere på norsk for første gang.

 

 

Konseptutvikling er en disiplin som krever innsikt og erfaring. Det er mange elementer som skal på plass og fungere sammen før et konsept er klart til å presenteres for investorer, partnere og andre interessenter.

  • Teori & praksis bidrar med innsikt, analyse og erfaring i hele prosessen fra idé til ferdig forretningsplan.

Verdiutvikling av teknologiselskaper er krevende, både strategisk, finansielt og operasjonelt. Det er derfor om å gjøre å få på plass et sterkt team, så tidlig som mulig.

  • Teori & praksis bidrar med kompetanse og nettverk til å bygge team på alle nivåer, fra styre til ledelse og funksjon.

Ingen bedrifter skaper verdi alene, alle er del av et større økosystem. Det er derfor helt sentralt å knytte til seg gode partnere og å sørge for at de er motivert til å bidra i riktig retning.

  • Teori & praksis bidrar med kompetanse og nettverk til å identifisere riktige partnere og bygge gode partnerrelasjoner.

 

Teori & praksis eies og drives av Truls Unholt. Truls Unholt har en mastergrad i International Business fra University of Manchester (UMIST) og har mer enn 20 års erfaring med teknologi-, forretnings- og strategiutvikling for IT- og tjenesteytende virksomheter. Han har etablert Core Group (management consulting) og Core Venture (tidligfaseinvesteringer) og vært mye brukt som rådgiver til venture capital og private equity-selskaper, blant annet Investinor, Northzone og Ferd Capital. Som eier, rådgiver og mentor har han, med grunnlag i fag- og bransjerelatert kunnskap og nettverk, arbeidet mye med verdiutvikling av tidligfasebedrifter. 

Han er sterkt engasjert i hvordan digital teknologi påvirker dagens og fremtidens samfunn, virksomheter og mennesker – og har skrevet om dette i TechCrunch, Minerva og Vagant.

Kontakt:

truls@teori-praksis.com

+47 975 78 670