Teori & praksis har et overordnet perspektiv på hvordan den teknologiske utviklingen utfordrer bedrifter
innenfor bank, forsikring, media, handel, industri, helse, utdanning og tjenesteytende sektorer. 

Teori & praksis har en strategisk og finansiell tilnærming til verdiutvikling
og en "hands-on" tilnærming til forretningsutvikling.

Teori & praksis engasjerer seg aktivt i tidligfase teknologibedrifter og bidrar med kompetanse og nettverk for sikre balansert forretningsutvikling. Dette innebærer i praksis at konsept, produkt, finansiering, organisering, kommersialisering og partnerutvikling skjer i riktig rekkefølge, på mest mulig effektiv måte og med riktige teknologi-, markeds- og finansielle partnere.

Målet med forretningsutviklingsarbeidet er å øke verdien på bedriften fra den ene fasen til den neste. 

Teori & praksis er aktiv eier og engasjerer seg i hvordan bedriften skal skape strategisk og finansiell verdi for eierne.

 
 
anastasia-taioglou-214773-unsplash.jpg

Investeringskriterie 1

Teknologibedrifter innenfor B2B, B2C eller C2C med vekstambisjoner.

Investeringskriterie 2

Stort verdiutviklingspotensial, gjerne global forretningsmodell.

Investeringskriterie 3

Gründere med ambisjoner, gjennomføringsevne og innsikt i egen kapabilitet.

Asset 16@10x-100.jpg

NewCo 2

NewCo 2 

Asset 16@10x-100.jpg

NewCo 2

NewCo 2

NewCo 3

NewCo 1 logo 

VERDIUTVIKLING

 

Konseptutvikling er en disiplin som krever innsikt og erfaring. Det er mange elementer som skal på plass og fungere sammen før et konsept er klart til å presenteres for investorer, partnere og andre interessenter.

– Teori & praksis bidrar med innsikt, analyse og erfaring i hele prosessen fra idë til ferdig forretningsplan.

Verdiutvikling av teknologiselskaper er krevende, både strategisk, finansielt og operasjonelt. Det er derfor om å gjøre å få på plass et sterkt team, så tidlig som mulig.

– Teori & praksis bidrar med kompetanse og nettverk til å bygge team på alle nivåer, fra styre til ledelse og funksjon.

Ingen bedrifter skaper verdi alene, alle er del av et større økosystem. Det er derfor helt sentralt å knytte til seg gode partnere og å sørge for at de er motivert til å bidra i riktig retning.

– Teori & praksis bidrar med kompetanse og nettverk til å identifisere riktige partnere og bygge gode partnerrelasjoner.

 

 
 
Truls.jpg

Truls Unholt  
Forretningsutvikler

 

Truls Unholt har en mastergrad i International Business fra University of Manchester (UMIST) og har mer enn 20 års erfaring med teknologi-, forretnings- og strategiutvikling for IT- og tjenesteytende virksomheter. Han har etablert Core Group (management consulting) og Core Venture (tidligfaseinvesteringer) og vært mye brukt som rådgiver til venture capital og private equity-selskaper, blant annet Investinor, Northzone og Ferd Capital. Som eier, rådgiver og mentor har han, med grunnlag i fag- og bransjerelatert kunnskap og nettverk, arbeidet mye med verdiutvikling av tidligfasebedrifter. 

Han er sterkt engasjert i hvordan digital teknologi påvirker dagens og fremtidens samfunn, virksomheter og mennesker - og har skrevet om dette i TechCrunch, Minerva og Vagant.

Kontakt:

truls@teori-praksis.com

+47 975 78 670